Cảm biến chuyển động thông minh

Các tính năng :

  • Bảo vệ gia đình và tài sản của bạn

  • Thông báo gửi đến điện thoại thông minh khi phát hiện một vật thể di động

  • Cảm biến hồng ngoại để phát hiện chính xác

  • Xây dựng G-cảm biến

  • IPx4 không thấm nước

  • Dễ dàng cài đặt, không cần hệ thống dây

  • Làm việc với ΣCasa Link, cảm biến chuyển động thông báo cho bạn bất kỳ sự kiện phát hiện trong nhà