Công tắc thông minh

Các tính năng:

  • Một lần chạm để kiểm soát đèn tắt hoặc mở trên điện thoại thông minh, máy tính bảng
  • Thay thế công tắc trên tường
  • Lịch hoạt động tắt,mở