Hồng ngoại từ xa thông minh

Các tính năng:

  • Giúp gười dùng điều khiển từ xa TV và thiết bị điện tử trong nhà, sẽ không cần điều khiển bằng nhựa từ xa nữa
  • Tiếp nhận phủ sóng rộng và không gian truyền
  • Hỗ trợ nhiều thiết bị gia dụng
  • Dễ dàng cài đặt, không cần hệ thống dây